Правилници и акти Прекршајног суда у Младеновцу


Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Младеновцу за 2024. годину, 30.10.2023. године Pdf
Одлука о усвајању Плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности, 30.12.2022. године Pdf
План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности, 28.12.2022. године Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Младеновцу за 2023. годину, 30.11.2022. године Pdf
Одлука о лицу за псеудонимизацију и анонимизацију података у судским одлукама Прекршајног суда у Младеновцу, 28.11.2019. године Pdf
Правилник о замени и изостављању (псеудонимизацији и анонимизацији) података у судским одлукама у Прекршајном суду у Младеновцу, 19.11.2019. године Pdf
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Младеновцу, 13.01.2016. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Младеновцу за 2016. годину, 02.12.2015. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Младеновцу за 2015. годину, 28.11.2014. године Ms Word Pdf
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Младеновцу, 25.06.2014. године Ms Word Pdf