Контакти Прекршајног суда у Младеновцу


Прекршајни суд у Младеновцу

Прекршајни суд у Младеновцу, адреса 11400 Младеновац, Краља Александра Обреновића 76
ПАК 221502


Матични број: 17772848
Порески идентификациони број (ПИБ): 106399262

ИТ сектор

ИТ техничар, Игор Грбић
Прекршајни суд у Младеновцу, телефон 011 8230-240, локал 109

Писарница

Уписничари
Прекршајни суд у Младеновцу, телефон 011 8230-240, локал 109

Референти извршења
Прекршајни суд у Младеновцу, телефон 011 8230-240, локал 107

Рачуноводство

Шеф рачуноводства, Марија Тасић
Прекршајни суд у Младеновцу, телефон 011 8230-240, локал 111
Прекршајни суд у Младеновцу, факс 011 8230-240
Прекршајни суд у Младеновцу, e-mail prekrsajnisudmladenovac@gmail.com

Одељење суда у Сопоту

Прекршајни суд у Младеновцу, Одељење суда у Сопоту, адреса 11450 Сопот, Космајски трг 5
ПАК 226112


Прекршајни суд у Младеновцу, Одељење суда у Сопоту, телефон 011 8251-028
Прекршајни суд у Младеновцу, Одељење суда у Сопоту, факс 011 8251-028
Прекршајни суд у Младеновцу, Одељење суда у Сопоту, e-mail prekrsajnisudsopot@gmail.com