Портпарол Прекршајног суда у Младеновцу


Функцију портпарола суда обавља председник суда Драган Пешић.

Техничко лице за контакт, Игор Грбић.
Прекршајни суд у Младеновцу, телефон 011 8230-240, локал 109
Прекршајни суд у Младеновцу, факс prekrsajnisudmladenovac@gmail.com