• Prekršajni sud u Mladenovcu

  Prekršajni sud u Mladenovcu

  Prekršajni sud u Mladenovcu, adresa 11400 Mladenovac, Kralja Aleksandra Obrenovića 76
  Prekršajni sud u Mladenovcu, telefon 011 8230-240
  Prekršajni sud u Mladenovcu, faks 011 8230-240
  Prekršajni sud u Mladenovcu, e-mail prekrsajnisudmladenovac@gmail.com
  Matični broj: 17772848 PIB: 106399262

  Predsednik suda
  Dragan Pešić

 • Prekršajni sud u Mladenovcu, Odeljenje suda u Sopotu

  Prekršajni sud u Mladenovcu

  Odeljenje suda u Sopotu

  Prekršajni sud u Mladenovcu, Odeljenje suda u Sopotu, adresa 11450 Sopot, Kosmajski trg 5
  Prekršajni sud u Mladenovcu, Odeljenje suda u Sopotu, telefon 011 8251-028
  Prekršajni sud u Mladenovcu, Odeljenje suda u Sopotu, faks 011 8251-028
  Prekršajni sud u Mladenovcu, Odeljenje suda u Sopotu, e-mail prekrsajnisudsopot@gmail.com

Korona virus

Isključi nasilje