Председник Прекршајног суда у Младеновцу


Драган Пешић


Прекршајни суд у Младеновцу 011 8230-240
Прекршајни суд у Младеновцу prekrsajnisudmladenovac@gmail.com

Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника или председнику одељења. Председник надзире рад одељења суда и служби прегледом уписника и помоћних књига, роковника и рочишта, сталним евидентирањем предмета чије решавање дуже траје, прибављањем извештаја и на други погодан начин. Користећи одговарајуће евиденције и прегледом задужења и експедитивности, председник остварује стални увид у рад суда као целине и предузима мере за законит, правилан, тачан и благовремен рад. Председник врши послове у вези са програмом стручног усавршавања и обуке судијских помоћника и судијских приправника.