Притужбе на рад Прекршајног суда у Младеновцу


Прекршајни суд у Младеновцу је надлежан за поступање по притужбама које се изјављују на рад Прекршајног суда у Младеновцу.
Притужба на рад Прекршајног суда у Младеновцу се може поднети и преко Врховног касационог суда, Високог савета судства и Министарства правде.
Уколико се притужба подноси преко Прекршајног суда у Младеновцу, то се може учинити путем поште на адресе седишта или одељења суда или електронском поштом на e-mail адресу: prekrsajnisudmladenovac@gmail.com

Притужбa на рад суда

Преузмите документ