Судије Прекршајног суда у Младеновцу


Распоред судија у седишту


1. Драган Пешић, председник суда
2. Невенка Цесарац, заменик председника суда
3. Душанка Тодоровић
4. Марина Живановић

Распоред судија у одељењима


Одељење суда у Сопоту

5. Гордана Ивић, заменик председника суда