Извештаји о раду Прекршајног суда у Младеновцу


Годишњи извештај за 2015. годину, П2 образац

Годишњи извештај за 2015. годину, П7 образац

Годишњи извештај за 2015. годину, П7а образац
Excell Excell Excell
Годишњи извештај за 2014. годину Excell
Тромесечни извештај за октобар-децембар 2014. године Excell
Тромесечни извештај за период јул-септембар 2014. године Excell
Шестомесечни извештај за период јануар-јун 2014. године Excell
Тромесечни извештај за период април-јун 2014. године Excell
Тромесечни извештај за период јануар-март 2014. године Excell