"Дан отвореног суда"


23.05.2016. године, Младеновац

Уз помоћ JRGA пројекта Прекршајни суд у Младеновцу ће дана 23.05.2016.године организовати „Дан отвореног суда“. Овакви пројекти до сада су организовани у 18 прекршајних судова у Републици Србији, са циљем да се млади људи упознају са начином функционисања прекршајних судова и њиховом улогом у правосудном систему, као и са самим поступком који се пред њим води. Управо у том циљу, у циљу приближавања прекршајне материје средњошколцима, у оквиру ове манифестације средњошколцима ће бити презентована симулација суђења поводом различитих прекршаја, где ће учесници симулације суђења били ученици гимназије или струковне средње школе.