Информатори о раду Прекршајног суда у Младеновцу


Основни подаци о Прекршајном суду у Младеновцу и Информатору о раду

Назив државног органа: Прекршајни суд у Младеновцу
Прекршајни суд у Младеновцу, адреса 11400 Младеновац, Краља Александра Обреновића 76
ПАК: 221502
Матични број: 17772848
ПИБ: 106399262
Прекршајни суд у Младеновцу, телефон 011 8230-240
Прекршајни суд у Младеновцу, e-mail prekrsajnisudmladenovac@gmail.com

Информатор о раду Прекршајног суда у Младеновцу, ажуриран 30.01.2020. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Младеновцу, ажуриран 28.03.2018. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Младеновцу, ажуриран 20.04.2017. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Младеновцу, ажуриран 20.10.2014. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Младеновцу, ажуриран 23.10.2013. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Младеновцу, ажуриран 01.10.2013. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Младеновцу, ажуриран 07.06.2013. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Младеновцу, ажуриран 20.04.2012. године Ms Word Pdf